Blockchain Alliance jest społecznością implementująca nowoczesne technologie, a Blockchain Alliance Warsaw jest gospodarzem wydarzeń obejmujących tematy w zakresie rozproszonych baz danych (DLT), technologii blockchain, walut cyfrowych, platform blockchain Ethereum, Hyperledger, EOS i innych, inteligentnych kontraktów (smart contracts), zagadnień ICO (initial coin offering) i ekonomii tokenów (tokenomics), prawnych rozwiązań dla branży krypto i blockchain, współpracy z venture capital, konwergencji z AI (artificial intelligence) i przyszłego uczenia się maszyn z blockchain.

Skupiamy przy społeczności najlepsze umysły i liderów branży blockchain reprezentujących najlepsze praktyki przedsiębiorstw w Polsce i nie tylko.

Blockchain Alliance

Nasza inicjatywa

Blockchain Alliance w Warszawie jest ośrodkiem inicjującym spotkania biznesowo – edukacyjne, centrum analitycznym i badawczym zajmującym się implikacjami technologii rozproszonych rejestrów baz danych (DLT), blockchain, walut cyfrowych i kształtowania na ich podstawie nowych modeli biznesowych.

Blockchain Alliance dostarcza również nowych impulsów badawczych i rozwija szkolenia dla kadry profesorskiej, studentów czy kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach. Koncentruje się obecnie w obszarze finansów (w tym bankowości i ubezpieczeniach), medycyny (rejestrach i bazach danych), mobilności, przemyśle 4.0 i na sektorze energetycznym.

Nowo utworzony i szybko rozwijający się Blockchain Alliance współpracuje z przedsiębiorcami, inwestorami, środowiskami akademickimi, praktykami i early adopterami nowych technologii nad połączeniem całej różnorodności dyscyplin, w których można zastosować technologię rozproszonych rejestrów danych DLT, blockchain i walut cyfrowych.

368 Blockchain Enthusiast and Early Adopters
46 Blockchain Speaker Enthusiast
33 Blockchain Stakeholders
4 Meetings

Następne wydarzenia

Wydarzenie 17 - 21.09.2018r.

Wydarzenie 20.09.2018r.

ZAPISZ SIĘ NA WYDARZENIE

Blockchain Enthusiast pula II

77,00 zł Bilet upoważnia do wzięcia udziału w wydarzeniu głównym (bez wstępu do strefy networkingowej i after party Blockchain Alliance w Mercedes-Benz).
 • Do 19 lipca 2018 lub do wyczerpania się puli biletów.
 • W cenie biletu Enthusiast:
 • - udział w wydarzeniu między 11.00 - 20.00
 • - mini - katering (woda
 • kawa i herbata)
 • - miejsca w sektorze Enthusiast (bez stolika do postawienia laptopa)
 • - 5% na wszystkie letnie szkolenia Blockchain Alliance
 • - gwarantowane miejsce na sali głównej.
 • GWARANTOWANY LUNCH
wybierz

Blockchain Adopter pula II

147,00 zł Bilet upoważnia do wzięcia udziału strefie networkingowej i after party Blockchain Alliance w Mercedes-Benz.

Dla posiadaczy tego biletu planowana jest dodatkowa prezentacjach PoC Partnerów* i ich podejścia do rozwiązania potrzeby jednego z Partnerów przedsięwzięcia.

 • Do 19 lipca 2018 lub do wyczerpania się puli biletów.
 • W cenie biletu Adopter:
 • - udział w wydarzeniu między 11.00 - 22.00
 • - mini - katering (woda
 • kawa i herbata)
 • - miejsca w sektorze Adopter
 • - dostęp do strefy networkingowej Adopter w Mercedes-Benz od g. 18.00**
 • - 10% na wszystkie letnie szkolenia Blockchain Alliance
 • - gwarantowane miejsce na sali głównej.
 • GWARANTOWANY LUNCH
wybierz

*szczegóły wkrótce
planowane są 4 prezentacje
które odbędą się od g. 18.00 – 20.00
plan zostanie przygotowany po podjęciu decyzji przez wszystkie uczestniczące w tym przedsięwzięciu podmioty

**możliwość wcześniejszego oddania sali dla wydarzenia o g. 17.30.

Poprzednie Wydarzenia

MISJA

Blockchain Alliance jest pierwszą społecznością zajmującą się praktycznymi, eksperymentalnymi i naukowymi zagadnieniami technologii blockchain i jej zastosowań w co dziennym życiu.

Celem przymierza jest wykorzystanie siły i historii bogatej społeczności akademickiej.

Organizacja działająca przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, Żurawia 6/12, 00-001 Warszawie, jest otwarta dla wszystkich osób, których zainteresowały aspekty rozproszonych rejestrów baz danych technologii blockchain (DLT), walut cyfrowych i powiązanymi z nimi technologiami.

Jesteśmy otwarci na wszystkie poziomy umiejętności i reprezentację począwszy od przedsiębiorców, inwestorów, środowiska akademickie, praktyków, badaczy, studentów i nie tylko.

Przymierze będzie podejmować wysiłki na rzecz pobudzenia innowacji napędzanych technologią blockchain, popierać współpracę międzydyscyplinarną, propagować idee, które mogą pojawić się na skrzyżowaniu różnego rodzaju potrzeb studiów akademickich. Będzie również odgrywać aktywną rolę w badaniach technologii blockchain. Społeczność będzie działać jako platforma i przyciągać odpowiednich wizjonerów, early adopterów, liderów różnych środowisk i inwestorów, aby promować zespoły interdyscyplinarne w celu udanego wdrożenia pomysłów z wykorzystaniem technologii blockchain.

ZESPÓŁ

Pomysłodawca wydarzenia

dr Tomasz R. Smus, MBA

 

Tomasz R. Smus rozpoczął swoją przygodę z Blockchain w 2012 roku i od tego momentu jest związany z rynkami krypto i blockchain. Jest aktywnym inicjatorem konferencji, wydarzeń biznesowych i badań w tej dziedzinie. Zaspokajając potrzeby współczesnego świata, stał się przewodnikiem i liderem nowych i innowacyjnych technologii opartych na blockchain. Smus jest również zaangażowany w wykorzystanie tokena cyfrowego w finansowaniu społecznościowym. Jednym z nich jest token kryptograficzny Get The Coin stworzony w technologii blockchain Waves.

Jest także założycielem Startup i Fintech Days, platformy do możliwych spotkania startupów z nowoczesnymi technologiami opierającymi się o adopcję rozwiązań wirtualnych walut i technologię blockchain. W zeszłym roku Tomasz Smus założył Get The Coin Community z zamiarem rozwiązywania problemów dotyczących płatności cyfrowych za pomocą kryptowalut, a także ich codziennego użytku w biznesie. Uświadamia ludzi, całe przedsiębiorstwa z korzyści płynących z adopcji rozproszonych technologii opartych na blockchain w społeczności Blockchain Alliance w Warszawie.

Tomasz R. Smus started his adventure with Blockchain in 2012 and from that moment on, he is related to the blockchain and digital currency markets. He’s an active initiator of conferences, business events and research in this field. Meeting needs of the contemporary world, he became a guide and leader in new and innovative technologies based on blockchain. Smus is also involved in the digital token use for community crowdfunding. One of them is Get The Coin crypto token created in Waves blockchain technology.

He is also a founder of Startup and Fintech Days, a platform for a possible meeting of startups ideas with modern blockchain-based technologies. Last year Tomasz Smus set up Get The Coin Community with the intention of solving challenges concerning digital cryptocurrency payments, as well as their everyday use in business. He made people and whole companies aware of the benefits from the blockchain-based distributed technologies in another community Blockchain Alliance based in Warsaw.