Blockchain Alliance to pierwsza społeczność implementująca nowoczesne technologie, zajmująca się praktycznymi, eksperymentalnymi oraz naukowymi zagadnieniami technologii blockchain i jej zastosowań w codziennym życiu w Polsce i na świecie.

Blockchain Alliance Warsaw jest gospodarzem wydarzeń obejmujących tematy w zakresie rozproszonych baz danych (DLT), technologii blockchain, walut cyfrowych, platform blockchain Waves, Ethereum, Hyperledger, EOS i innych, inteligentnych kontraktów (smart contracts), zagadnień ICO (initial coin offering) i ekonomii tokenów (tokenomics), prawnych rozwiązań dla branży krypto i blockchain, współpracy z venture capital, konwergencji z AI (artificial intelligence) i przyszłego uczenia się maszynowego (machine learning) z blockchain.

Skupiamy przy społeczności najlepsze umysły i liderów branży blockchain reprezentujących najlepsze praktyki przedsiębiorstw w Polsce i nie tylko.

W Blockchain Alliance jako platforma koncentrujemy wysiłki swoje oraz naszych partnerów na pięciu obszarach współpracy: edukacja, badania, prototypowanie, społeczność oraz start-upy oraz od niedawna rozwijany obszar implementacji rozwiązań korporacyjnych Blockchain wśród przedsiębiorstw.

Subscribe Newsletter

* indicates required

Blockchain Alliance

Nasza inicjatywa

Blockchain Alliance w Warszawie jest ośrodkiem inicjującym spotkania biznesowo – edukacyjne, centrum analitycznym i badawczym zajmującym się implikacjami technologii rozproszonych rejestrów baz danych (DLT), blockchain, walut cyfrowych i kształtowania na ich podstawie nowych modeli biznesowych.

Blockchain Alliance dostarcza również nowych impulsów badawczych i rozwija szkolenia dla kadry profesorskiej, studentów czy kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach. Koncentruje się obecnie w obszarze finansów (w tym bankowości i ubezpieczeniach), medycyny (rejestrach i bazach danych), mobilności, przemyśle 4.0 i na sektorze energetycznym.

Nowo utworzony i szybko rozwijający się Blockchain Alliance współpracuje z przedsiębiorcami, inwestorami, środowiskami akademickimi, praktykami i early adopterami nowych technologii nad połączeniem całej różnorodności dyscyplin, w których można zastosować technologię rozproszonych rejestrów danych DLT, blockchain i walut cyfrowych.

1329 Blockchain Enthusiast and Early Adopters
135 Blockchain Speaker Enthusiast
121 Blockchain Stakeholders
12 Meetings

Następne wydarzenia

Details about the new event soon.

ZAPISZ SIĘ NA WYDARZENIE

Blockchain Alliance Wroclaw. Attende

Bilet The ticket entitles you to participate Blockchain Alliance Wroclaw.
 • W cenie biletu Attende:
 • ⚡️ udział w wydarzeniu konferencyjnym Blockchain Alliance między 8:30 - 15:00
 • ⚡️ dostęp do strefy expo i networkingu w trakcie wydarzenia
 • ⚡️ voucher na lunch
 • kawę czy herbatę
 • ⚡️ zaproszenie na Networking Session & Drinks
wybierz

Poprzednie wydarzenia Blockchain Alliance

Pierwowzór wydarzeń Blockchain Alliance, to Startups & Fintech Day i Get The Coin Community

Opole Startups & Fintech Day
Warsaw Startups and Fintech Day
Bitcoin & Blockchain Basis

MISJA

Blockchain Alliance jest pierwszą społecznością zajmującą się praktycznymi, eksperymentalnymi i naukowymi zagadnieniami technologii blockchain i jej zastosowań w co dziennym życiu.

Celem przymierza jest wykorzystanie siły i historii bogatej społeczności akademickiej, kreatywności startup-owej, konsekwentności korporacyjnej i efektywności biznesowej.

Organizacja działająca przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, Żurawia 6/12, 00-001 Warszawie, jest otwarta dla wszystkich osób, których zainteresowały aspekty rozproszonych rejestrów baz danych technologii blockchain (DLT), walut cyfrowych i powiązanymi z nimi technologiami.

Jesteśmy otwarci na wszystkie poziomy umiejętności i reprezentację począwszy od przedsiębiorców, inwestorów, środowiska akademickie, praktyków, badaczy, studentów i nie tylko.

Przymierze będzie podejmować wysiłki na rzecz pobudzenia innowacji napędzanych technologią blockchain, popierać współpracę międzydyscyplinarną, propagować idee, które mogą pojawić się na skrzyżowaniu różnego rodzaju potrzeb studiów akademickich. Będzie również odgrywać aktywną rolę w badaniach technologii blockchain. Społeczność będzie działać jako platforma i przyciągać odpowiednich wizjonerów, early adopterów, liderów różnych środowisk i inwestorów, aby promować zespoły interdyscyplinarne w celu udanego wdrożenia pomysłów z wykorzystaniem technologii blockchain.

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Proponowane obszary współpracy dla Partnerów Blockchain Alliance

Program certyfikacji dla edukacji i biznesu:

 • wraz z zewnętrznymi partnerami biznesowymi,
 • programy szkoleniowe dla w ścieżki finansowo – ekonomicznej oraz strategiczno – technologicznej.

 

Wspieranie zrozumienia technologii blockchain:

 • otwarte i wewnętrzne seminaria, warsztaty dla profesjonalistów i kadry zarządzającej
  w prywatnych organizacjach oraz instytucjach rządowych,
 • kursy akademickie w zakresie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, MBA.

 

Koncentrowanie się na wybranych obszarach zastosowań:

 • branżowe aplikacje wykorzystujące infrastrukturę blockchain,
 • zastosowania, w szczególności w: bankowości, ubezpieczeniach, energii, mobilności, przemyśle 4.0.

 

Uwzględnianie łączenia technologii i realnego biznesu:

 • ekspertyzy techniczne i wiedza informatyczna w zakresie implementacji, bezpieczeństwa, stabilności, skalowalności, prywatności,
 • biznesowe know – how od analizy i opracowywania przypadków do użycia i implementacji
  w praktyce.

Badania z partnerami:

 • udział w publicznych przetargach z udziałem przedsiębiorstw, organów rządowych, organizacji non- profit,
 • przedstawianie wyników najlepszych praktyk opartych na sprawdzonych koncepcjach.

 

Badania akademickie

 • publikacja wyników badań w międzynarodowych czasopismach,
 • koncentracja i wysiłek na podstawowych aspektach: skalowalność, prywatność, implementacja technologii blockchain.

 

Badania celowe:

 • wspólne badania z przedsiębiorstwami, np. w obszarach takich jak bankowość, ubezpieczenia, energia, branże medyczne, mobilność, przemysł 4.0,
 • opracowania specyficznych rozwiązań dla branży oraz przypadków użycia aplikacji zdecentralizowanych i ich wpływu na implementowane środowisko.

Opracowanie prototypów:

 • wdrożenia prototypów blockchain i ocena koncepcji blockchain,
 • testowanie inteligentnych kontraktów i rozproszonych aplikacji.

 

Integracja aplikacji:

 • możliwość zastosowania technologii blockchain w istniejących procesach biznesowych,
 • ocena obecnego systemu regulacyjnego w zakresie technologii.

 

“Pilotowe projekty” proof of work, stake, concept, existence,

 • projekty pilotażowe,
 • inteligentny kontrakt z wykorzystaniem Ethereum, Hyperledger, EOS i inne,
 • rozproszona aplikacja dla papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami.

Wymiana wiedzy

 • wspieranie sieci ekspertów blockchain, przedsiębiorstw, profesjonalistów z branży start-upów,
 • platforma do dzielenia się pomysłami i najlepszymi praktykami,
 • współpraca międzynarodowa.

 

Grupy robocze ekspertów

 • platforma do identyfikacji najlepszych praktyk przedsiębiorstwach; skupienie się na konkretnych branżach lub tematach,
 • grupa docelowa: najlepsi eksperci w dziedzinie zarządzania i technologii.

 

Blockchain Alliance Warsaw

 • cykliczne wydarzenie,
 • profesjonalnie przeprowadzony program całodniowy, panele,
 • profesjonaliści, start-upy, eksperci, przedstawiciele edukacji, organizacji rządowych i pozarządowych.

 

Blockchain Alliance Week

 • dwudniowe wydarzenie,
 • blockhathon,
 • warsztaty tematyczne zakresu technologii blockchain,
 • profesjonaliści, start-upy, eksperci, przedstawiciele edukacji, organizacji rządowych
  i pozarządowych.

Support dla inicjatyw start-upowych:

 • analiza, ocena modeli biznesowych,
 • spotkania networkingowe, utrzymywanie z profesjonalistami z branży i zapewnij kontakty B2B,
 • tworzenie sieci wsparcia wewnątrz Blockchain Alliance.

 

Wsparcie prawne

 • budowanie sieć partnerów w zakresie rozwiązań prawnych, pomoc w analizie pomysłów na biznes i ich możliwości wdrożenia w ramach danego reżimu regulacyjnego,
 • umożliwienie bezpośrednich kontaktów z organami regulacyjnymi.

 

Scounting dla start-upów

 • promowanie generowania nowych modeli biznesowych dla niezależnych startupów oraz przedsiębiorstw
 • identyfikowanie interesujących pomysłów biznesowych,
 • łączenie talentów z zapleczem biznesowym lub technologicznym.

Współpraca biznesowa nad wdrażaniem koncepcji zastosowań, implementacji rozproszonych rejestrów baz danych i blockchain dla biznesu.

WSPARCIE INICJATYWY

Chciałbyś weprzeć naszą inicjatywę?

Oto możliwości:

 • zostań Partnerem w wybranym obszarze współpracy Blockchain Alliance,
 • zaproponuj zakres tematów przyszłych wydarzeń dla społeczności,
 • zaoferuj przestrzeń do organizacji naszych wydarzeń,
 • wesprzyj naszą działalność i korzystaj z możliwości współpracy wewnątrz społeczności,
 • stań się naszym prelegentem lub moderatorem nadchodzących wydarzeń.

ZESPÓŁ

Pomysłodawca wydarzenia

dr Tomasz R. Smus, MBA

 

Tomasz R. Smus rozpoczął swoją przygodę z kryptowalutami w 2012 roku i od tego momentu jest związany z rynkami krypto, a od 2017 z rynkiem blockchain. Jest aktywnym inicjatorem konferencji, wydarzeń biznesowych, badań w tej dziedzinie. Zaspokajając potrzeby współczesnego świata, stał się przewodnikiem i liderem nowych, innowacyjnych technologii wykorzystujących między innymi blockchain w zastosowaniach biznesowych. Smus jest również zaangażowany w wykorzystanie tokena cyfrowego w finansowaniu społecznościowym. Jednym z nich jest token kryptograficzny Get The Coin stworzony w technologii blockchain Waves.

W przeszłości zakładał i rozwijał Startups i Fintech Day, platformę spotkań startupów, nowoczesnych technologii opierającą się o adopcję rozwiązań wirtualnych walut i technologię blockchain. W 2017 roku Tomasz Smus założył Get The Coin Community z zamiarem edukowania, rozwiązywania problemów dotyczących płatności cyfrowych za pomocą kryptowalut, a także ich codziennego użytku w biznesie. Uświadamia ludzi, całe przedsiębiorstwa z korzyści płynących z adopcji technologii rozproszonych rejestrów baz danych w społeczności Blockchain Alliance w Warszawie.

Tomasz R. Smus started his adventure with Blockchain in 2012 and from that moment on, he is related to the blockchain and digital currency markets. He’s an active initiator of conferences, business events and research in this field. Meeting needs of the contemporary world, he became a guide and leader in new and innovative technologies based on blockchain. Smus is also involved in the digital token use for community crowdfunding. One of them is Get The Coin crypto token created in Waves blockchain technology.

He is also a founder of Startup and Fintech Days, a platform for a possible meeting of startups ideas with modern blockchain-based technologies. Last year Tomasz Smus set up Get The Coin Community with the intention of solving challenges concerning digital cryptocurrency payments, as well as their everyday use in business. He made people and whole companies aware of the benefits from the blockchain-based distributed technologies in another community Blockchain Alliance based in Warsaw.

Partner Blockchain Alliance

Mariusz Sperczyński (biSEC)

Mariusz Sperczyński (BlockCore-biSEC)

Od ponad 25 lat angażuje się w innowacje biznesowe oparte na technologii komputerowej. Łączy pasję do wynalazków wraz z dostarczaniem nowych rozwiązań rynkowych w obszarze wykorzystania technologii IT w celu lepszego i bardziej efektywnego życia lub działalności biznesu.

Od ponad 5 lat zaangażowany w rozwiązania oparte na Blockchain, zainteresowany też sieciami neuronowymi i sztuczną inteligencją. Najważniejszym jego celem biznesowym są obecnie produkty biznesowe, kapitałowe, finansowe i ubezpieczeniowe oferowane przez Blockchain, zgodnie z regulacjami UE i USA. Dąży do zyskownej i stabilnej działalności opartej na swobodzie gospodarczej dla publicznego obrotu stokenizowanymi aktywami emitowanymi przez osoby fizyczne, mikrofirmy i małe projekty (w tym startupy) w obszarze tzw. luki kapitałowej.

W zakresie produktów rynkowych opartych na Blockchain posiada następującą ścieżkę zawodową:

XII 2017 – teraz: Wizjoner / założyciel // BlockCore-biSEC Operator własnych produktów blockchainowych, w których w modelu peer-to-peer użytkownicy (osoby i biznesy) wymieniają między sobą cyfrowe produkty oraz prawa majątkowe.

Oprócz ściśle blockchainowych kompetencji, posiada wieloletnią ścieżkę zawodową w obszarze integracji IT w służbie biznesu. Szerzej opisana na www.linkedin.com/in/msperczynski/

W tym zakresie w latach 2011-2012 był viceprezesem spółki Internet Group SA, notowanej na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych.

Od wczesnej młodości samouk w interesujących go dziedzinach, gdzie pasja doprowadza go do najwyższego poziomu merytorycznego plus „złota ręka” na co dzień w życiu prywatnym. Nauczył się kilku języków obcych, posiada wiedzę biznesową z obszaru od prawa, przez ekonomię, zarządzanie i organizację, a skończywszy na programowaniu i zarządzaniu IT.

Jest prelegentem, panelistą lub moderatorem na najważniejszych krajowych konferencjach z obszaru innowacyjnej gospodarki. Od roku 2014 mówca na  większości ważniejszych konferencji blockchainowych w Polsce.

Partner Blockchain Alliance

Mike Malewicz (HYPE4)

? Helping digital products get from GOOD to GREAT. CEO@HYPE4 / Author / Speaker / Lecturer ➡️ Design Systems / Apps

Design and execution quality strongly affect your sales and loyalty. “Premium Quality” of your digital side means happier and more engaged users. We’ve been working for years on processes to improve both design and coding quality and quickly update GOOD to GREAT.

??? We build DESIGN SYSTEMS that bring your products to the next level ?  User Experience and Design agency. Creating large scale portals and customer journeys infintech, medtech, blockchain and services.


? We worked with the likes of Samsung, Litecoin, mBank, Renault, Oriflame, Payback and countless startups.

We also do our own startups:
Estibits – innovative cryptocurrency analytics
HypeTask – Time and task tracking ✅ right
Babynote – featured by Apple as one od the best iPhone pregnancy apps.
HungrySquid Game for the iPhone / iPad – 500,000 downloads.

⭐️ Let me know what problems your product faces at the moment.

wsparcie administracji, faktury, płatności, marketing wydarzeń

dr inż. Anna Fabisiak